• Humor z zeszytów

    • - będę projektorem (projektantem)

     - był chory na białeczko

     - klasa pracowa (praca klasowa)

     - To jest frazeogolizm.

     - pańszczyzna - alarmowa praca chłopów

     - epoki: starożytność, średniowiecze, nowożytność i współżytność

     - o szczęściach mowy

     - Punkty planu wydarzeń mogą mieć formę rozważników zdań.

     - o przypominku (przymiotniku)

     - zuch chwały (zuchwały)

     - Zygmunt III Waza przeniósł Kraków do Warszawy.

     - Dzieło Kopernika: "O obrotach sejf niebieski"

     - Kto odkrył Amerykę?

       Król Julian.

     - Legenda - ... opowieść o życiu ściętych.

     - Byliśmy przed kolumną Zygmunta i widzieliśmy III Wazy.

     - Włochy i Niemcy narządami dyktatorów.

     -  Na początku był Chaos. Z Chaosu wyłoniła się pierwsza para butów.

     - Jeszcze raz o zwierzętach wyrazowych (związkach wyrazowych)

     - Na rzecz przez jakie rzecz?

     -  W związku z tym, że w czwartek jest sobota.

     -  Lektura Pinokio jest bardzo ciekawą i pouczającym chłopcem.

     -  Tryb wędrowny różni się tym, że się chodziło, a osiadły to, że się jeździło na koniach.

     -  Do osady wjeżdżano przez post.

     -  Jedna z kobiet urodziła dziecko, miało na imię matka Cravena.

     -  Plama daktylowa

     -  Ostatni Jagiellonowie to: August Stary i August August.

     -  Prometeusz i Syzyf byli przecinkami mitologicznymi.

     -  Rodzeństwo Adama było unioskliwe.

     -  W nocy Grecjanie zaatakowali i Trojanie przegranie.

     -  Byłam cała oblana dużym wiadrem.

     -  Ewa Szelburg - Jarzębina

     -  czerwonica (czarownica)

     -  postumiała (posmutniała)

     -  pochyliwone (płochliwe)

     -  mimo podcycania (podsycania)

     -  Mbi to Buszmenka, która bara bara.

     -  Turnieje rycerskie były okazją do zaproszenia pięknych dworskich strojów.

     -  oczłomiona (oszołomiona)

     -  urzędowy strój sąsiedziów (sędziów)

     -  w białych perkukach (perukach)

     -  zdanie pojednawcze nierozwinięte

     -  sole do kopuli (kąpieli)

     -  nazwy zaborów: złoty, srebrny

     -  od kombajnu do jadła (radła)

     - Dlaczego król Kazimierz był przez potomnych nazwany Wielkim?
       Bo nie mógł mieć dzieci.

     -  o krok od śmierdzi

     -  zrobić kurę w dziuszku

     -  Słowianie i ich zwierzenia.

     -  Słownictwo i ich wierzenia.

     -  Godne to takie, które się zachowa tak, jak przystało na Polaka.

     -  Samorząd Szkolny jest wybierany przez głosowanie intymnie.

     -  Kamień pomógł, bo rozpalił światło.

     -  Nowe tajemnice Królestwa Polskiego.

     -  Robinson był kimś, kto toczy rozmowy z kapitanem malaria.

     -  Robinsona wzięto za kapitana po ubiorze.

     -  Najciekawsza moim zdaniem przygoda Robinsona Kruzoe jest jak ogień, którego Robinson nie rozpalił.

     -  Karaibowie rozciągali się wzdłuż rzeki


     -  Kopciuszek wybiegł prędko z sali i po drodze zgubił Kopciuszka.


     -  Stanisław Lem nie czyta baśniowych baśni.

     -  reperacja (recytacja)

     -  Pogłębienie wiedzy kiterackiej (o fikcji literackiej)

     -  Nauczaniem objęto całą męską odzież (młodzież)

     -  Płaszczyzna - przymusowa praca chłopa na rzecz pana.

     -  W czerwcu wyciągniemy nauczycieli na podwórko. Pani …., jak była, zawsze się wyciągała.

     -  operajając - opierając

     -  Każda wypowiedź powinna być przerzedzona myślnikiem (poprzedzona)

     -  Był chłopcem cielnym

     -  Niespszłamki ("nie" z przysłówkami)

     -  "Nie" z rzeczownikami piszemy ładnie.

     -  Z ilu wyrazów składa się król?

     -  A przede wszystkim Robinson nie mógł wtedy już.

     -  Książka ma dwa atomy.

     -  Plemiona gremlińskie

     -  Pani nie może się ciężarować.

     -  Zaciekawiła mnie przygoda Alicji w Krakowie Czarów.

     -  Chłopcy jedli na czerwono.

     -  Zdam ten głupi stół (egzamin).

     -  Litera - zapis geograficzny głoski.

     -  Na lekcji religii pani opowiedziała "Przypowieść o siewcy".
        -Posiałem z tatą zboże- rzekł jeden z uczniów.
        Na to drugi:
        - A ja na polu posiałem dziadkowi scyzoryk.

     -  Nawet tata powiedział, że przez minutę nic nie powiedziałam głupiego. I tak powstał nastrój.

     -  W konstytucie (w kosmosie)

     -  Przerażenia przyimkowe

     -  Czterdziesiąt jeden

     -  Kłamarstwo

     -  Czerwony Kopciuszek

     -  Nie zapłacło się (nie opłacało się)

     -  Ariel miał wiele przygód, przeważnie to były spodnie.

     -  Balladyna była niesprawiedliwa między siostrami.

     -  Murski chin

     -  Mogę sanki? -pyta jeden z uczniów.
        - Jeśli są- odpowiada nauczyciel.
        - Jest jeszcze jedna paczka.

     -  Poprawić oceny mównie (ustnie).

     -  Chaty spaleniskie (z paleniskiem)

     -  Przejeżdżam obok pani domu od polskiego.

     -  Odkształcenie rzeczywistości polega na tym, że technika jest na wysokim poziomie, ale ludzie swoje numery
     i wiele innych rzeczy odpowiadają śreniomiernie.

     -  Ostatnia kreacja to stroje wieczorowe, gdzie dziewczęta wychodzą wieczorem.

     -  Potem zaczęła się kreacja mężczyźni, a było tych kreacji cztery.

     -  Zwierzę zabija dla pieniędzy.

     -  Z fajości

     -  Niszczy łanie szkolne.

     -  Zwiewam z zakrętem.

     -  Bębenki mi popękały, założyłem nowe.

     -  Obdar (obdarzyć)

     -  Wilki z siekierami spacerują.

     -  Chcięto (chciano)

     -  Zegarkowość (punktualność)