• Z kroniki szkolnej

    • Rok 1946. Teren wsi Pereł, jak i tereny innych wiosek powiatu węgorzewskiego, stanowiły jednostajne, jak okiem sięgnąć ciągnące się ugory, na których porastały bujne wysokie trawy i oset. Jak wynika z relacji pierwszych gospodarzy przybyłych na tutejsze tereny, jak : Wakszyńskiej, Cieślak, Buczko, to jedynie tylko
     na polach i w zabudowaniach panoszyły się myszy. Szkoła natomiast przedstawiała opłakany widok: wyszabrowane drzwi i okna, różnorodne poniemieckie podręczniki szkolne, książki, pomoce naukowe zostały podarte i porozrzucane wokół szkoły, a podwórko i boisko było porośnięte pokrzywą sięgającą wysokości człowieka.

      

     Rok 1947. Przybywa większa ilość rodzin, a szczególnie z akcji "W". Zajmują gospodarstwa i zaczynają likwidować ugory. Wieś zaczyna być coraz bardziej ruchliwsza, widać ożywioną pracę w polu, zachodzi więc konieczność zorganizowania nauki w szkole. Tu inicjatywę przyjmują w swe ręce ob. Wakszyński Jan i Matczuk Teodor, którzy nadają tok pracy przy remoncie szkoły. Sami wyjeżdżają do pobliskich wiosek za oknami
     i drzwiami, zwożą ławki i przygotowują szkołę do rozpoczęcia zajęć szkolnych lecz niestety, z powodu braku nauczyciela muszą dzieci wysyłać do szkoły Rudziszek oddalonych o 3 km. Rozpoczyna się nowa akcja - poszukiwanie nauczyciela.
     Rok 1948. Na jesieni - we wrześniu powstaje próba otwarcia szkoły na rok szkolny 1947/48 o 4 klasach. Mimo dużego wysiłku i trudności zamierzony cel ostatecznie został uwieńczony pełnym sukcesem. Od tej chwili odbywa się w szkole nauka w 4 kl. aczkolwiek brak jest pomocy naukowych i podst. przyborów szkolnych, jednak zapał do pracy zarówno u dzieci jak i nauczycielki, która pełni jednocześnie obowiązki kierownika szkoły. Jest nią Pani Wołłejka.
     Rok 1949. Obsada nauczycieli jest ta sama. Stopień organizacyjny nie ulega zmianie, natomiast praca w szkole nabiera rumieńców. Prócz nauki, nauczycielka dużo czasu poświęca na występy artystyczne, które organizuje wraz z dziećmi na terenie szkoły. Rodzice więcej zaczynają interesować się sprawami szkoły, wysuwają projekt zelektryfikowania szkoły, jednak na razie ta sprawa nie jest w mocy do zrealizowania.
     Rok 1950. W szkole jest rokiem przełomowym, a jednocześnie dający perspektywy rozwoju szkoły
     na przyszłość. Przy szkole powstaje Komitet Rodzicielski, który przejawia wiele inicjatywy w stosunku do spraw szkolnych. Tu należy wymienić tych Ob. jak: Wakszyński J., Matczuk T., Wach A., Turczyńska H., którzy postawą i staraniem się przyczynili do podniesienia stopnia organizacyjnego szkoły, ponieważ od nowego roku szkolnego w szkole jest pięć klas o dwóch nauczycielach. Przybyła Pani Kucińska jako nowa nauczycielka. Tegoż samego roku kierownictwo szkoły wraz z Komitetem Rodzicielskim nawiązuje współpracę ze strażnicą znajdującą się w Rudziszkach. Wspólnie podejmują zabowiązanie długoterminowe jako czyn 1 - majowy - zelektryfikować szkołę. Komitet Rodzicielski wciąga do czynu innych gospodarzy, którzy zaczynają zwozić słupy, kombinować linkę i w miesiącu październiku żołnierze WOP przeciągnęli linię. W szkole zabłysło po raz pierwszy światło elektryczne niskiego napięcia.
        
        
     Rok 1958. W tym roku odchodzi z pracy tut. szkoły kol. Dubanko Irena, a na jej miejsce przychodzą absolwentki z Mrągowa: kol. Markowska Jadwiga i Kosakowska Kazimiera. Kl. VII-mą kończy 10-ciu uczniów, w tym troje uczennic: Mielnik Anna, Sidor Janina, Flis Anna zdają egzaminy do Liceum Pedagogicznego oraz Matkiewicz Marian do szkoły zawodowej. Z ważniejszych wydarzeń wsi to przeprowadzenie elektryfikacji oraz otwarcie linii PKS-u Węgorzewo - Perły - Węgielsztyn - Węgorzewo.
        
     Rok 1959. Szkoła liczy 109 uczniów, w szkole brak jest pomieszczenia. Insp. Oświaty przeprowadza remont kapitalny, który rozpoczyna się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego i nie zostaje wykonany na dzień 1 - go września. Kierownictwo szkoły pierwsze dni nauki organizuje w świetlicy i Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. W drugiej połowie września remont szkoły częściowo zostaje wykonany
     i kl. I - VI przenoszą się, gdzie rozpoczyna się systematyczna praca w szkole, natomiast kl. siódma pozostaje nadal w PGRN. Dla powiększenia pomieszczenia szkoły została oddana druga połowa PGRN na przerobienie pomieszczenia na klasy. Rozpoczyna się remont w październiku, lecz do końca roku 1959 nie zostaje wykonany, za pijaństwo przy pracy niektórzy robotnicy zostają zwolnieni, co przyczynia się nadal na zahamowanie pracy przy budowie. W roku 1959 kol. Kosakowska Kazimiera przenosi się z tutejszej szkoły do Pozezdrza, a na jej miejsce przychodzi absolwentka z Białegostoku kol. J. Sołtanowicz. Na terenie wsi Perły w ciągu roku powstaje skup zboża i żywca, gdzie skupują co drugi poniedziałek oraz zostaje wyremontowana przez ORMO świetlica wiejska, gdzie są wyświetlane filmy w każdą niedzielę przez kino stałe znajdujące się w Gujach Wielkich.
     Dnia 1 grudnia została otwarta gospoda. Dnia 19 grudnia został zakupiony adapter dla szkoły w cenie 850 zł. za pieniądze zarobione przez uczniów na wykopkach ziemniaków w PGR Wesołowo. Na hasło rzucone przez KC PZPR "Tysiąc szkół na tysiąclecie powstania państwa polskiego" grono nauczycielskie tutejszej szkoły wzięło czynny udział w zbiórce na SFPBS na terenie obwodu tutejszej szkoły przyczyniając się tym samym,
     iż Gromadzka Rada Narodowa zajęła z czołowych miejsc na szczeblu powiatu. W roku odchodzi z pracy Kobylewska K., a na jej miejsce przychodzi Sarnacka Danuta z Wesołowa.
        
     Rok 1960. Dnia 10 I odbyła się choinka noworoczna w tutejszej szkole, na którą przybyli wszyscy uczniowie oraz niektórzy rodzice. Uczniowie wystąpili z programem artystycznym, na który złożyły się m. in.: piosenki, wiersze, skecze i krótkie inscenizacje. W dalszym ciągu zostały rozdane uczniom upominki, po czym odbyła się potańcówka uczniowska. Dnia 20 i 21 I 1960 została przeprowadzona wizytacja przez z - cę insp. p. Mikruta
     i p. Ranika oraz p. wizytator z Olsztyna. W dniu 31 I 1960 r. odbyła się wywiadówka, na której zostały omówione wyniki nauczania i wychowania za II - gi okres. Obecnych było 35 osób. Dnia 14 II Zarząd Związku Młodzieży Wiejskiej z udziałem nauczycieli tutejszej szkoły zorganizowali zabawę taneczną w świetlicy gromadzkiej w Perłach. Dochód z zabawy został przeznaczony na społeczny Fundusz Budowy Szkół. Dnia 20 II w świetlicy gromadzkiej w Perłach odbyła się Akademia poświęcona 14 rocznicy powstania ORMO. Prócz zaproszonych gości było dużo społeczeństwa z pobliskich wiosek. Po akademii odbyła się potańcówka.